Lovozero Mts, Kola, Russia
Previous photoBack to Alkaline RocksNext photo